Heim
Viska
Heilun
Meistarar
Englar
Gleši
Hugleišslur
Draumar
Um mig

 

 

Skoðanir

 

Skilaboð Maitreya - miðill Margaret McElroy


Ertu meðvitaður/meðvituð um að með því einfaldlega að segja skoðun þína, geturðu hindrað aðra í því sem þeir ætla sér eða frá því að njóta einhvers? Til dæmis er það algengt á jörðinni að þegar maður á vin sem ætlar að gera eitthvað; þá er tilhneiging til að segja, "Ó! Ég gerði þetta og það reyndist ekki vel "eða: "Ég myndi ekki gera þetta í þínum sporum. Ég gerði það og það var ekki gott. "

Hvernig veistu að manneskjan muni ekki njóta þess eða að það muni ekki ganga upp fyrir hana? Skoðun þín kann að vera önnur en þeirra, en þú krefst þess samt að segja þína skoðun! Oft munu aðrir bregðast við því og missa af tækifærum. Bara með því að gera athugasemd eða segja skoðun geturðu búið til karma fyrir þig. Ef skoðun þín eða athugasemd hindrar annan í að gera eitthvað sem gæti gert þeim kleift að vaxa, læra lexíur eða breyta leið sinni, þá verður þú neikvætt afl í lífi þeirra, sem síðan skapar karma.

Það sama á við ef þú tjáir þig um einhvern við annan. Oft mun vinur/vinkona segja: "Ég ætla að hitta John Doe í dag," og þú, sem hefur kannski ekki haft góða reynslu af John, segir: "Ó, ég myndi ekki gera það! Hann er svona hneigður, eða ekki góður." Með því að segja þetta geturðu kannski komið í veg fyrir að einhver tengist mikilvægum hluta lífs síns eða læri lexíur sem þarf að læra. Ef manni finnst eitthvað um einhvern, eða eitthvað er best að þegja frekar en að tjá sig eða gefa álit.

Með því að þegja skapar maður ekki karma. Það er eina leiðin ef maður er að leita að uppljómun og andlegum vexti. Á meðan þú gerir athugasemdir og gefur álit, þá stoppar þú sjálfa/n þig og aðra í að þroskast.

Maitreya

 

Opinions

 

Message from Maitreya - channel Margaret McElroy

Are you aware that on the earth plane, simply by giving your opinion, you can stop another from their destiny or from the enjoyment of something? For instance, it is common practice on earth that when one has a friend who intends to do something; one tends to say, “Oh! I did that, and it didn´t turn out, “or “I wouldn´t do that if I were you. I did and it wasn´t good. “

How do you know that the person will not enjoy it, or that it will not work out for them? Your opinion may differ from theirs, yet you insist on giving your opinion! Often a person will act on that and miss opportunities. Just by making a comment or giving an opinion you can create karma for yourself. If your opinion or comment stops another from doing something that could enable them to grow, learn lessons or change their path, then you become a negative force in their life, which then creates karma.

It is the same also if you make comment about someone to another. Often a friend will say, “I intend meeting John Doe today,” and you, who have perhaps not had a good experience with John say, “Oh I wouldn’t! He is this way inclined or not any good.” By saying this you can perhaps stop someone from connecting with an important part of their life, or from learning lessons that have to be learned. If one feels anything about anyone or anything, it is best to remain silent rather than make a comment or give an opinion.

By being silent one does not create karma. It is the only way to be if one is looking for enlightenment and growth spiritually. While you make comments and give an opinion, then one stops oneself and others from growing.

Maitreya

 

Efst á síðu

Kennsla Maitreya

 

HeimBeint á síðu http://maitreya.co

© Jónína Þorbjörg Gunnarsdóttir netpóstur