Heim
Viska
Heilun
Meistarar
Englar
Gleði
Hugleiðslur
Draumar
Um mig

 

 

Skiptar skoðanir

 

Skilaboð frá Maitreya - miðlað af Margaret McElroy

18. ágúst 2009

Hver og einn hefur sína sannfæringu, þú gerir hlutina á þinn hátt í samræmi við þína tíðni og upplag. Af hverju ættu aðrir ekki að hafa sama rétt? Af hverju krefst mannfólkið þess að allir séu eins? Það er vegna þess að þau skilja ekki hið andlega innra með þeim. Já, hluti af ykkur er andleg sál innra með ykkur, en margir vita það ekki eða eru ekki meðvituð um þann hluta af sjálfum sér. Skaparinn, hin mikla sál eins og margir kalla hann, eða guð, skapaði hvert ykkar sem einstaka manneskju. Meira að segja þeir sem eru tvíburar, eða fjölburar hafa mismunandi persónuleika.

Sá hluti af þér er hin/n raunverulegi þú, það andlega sem býr innra með þér. Þú ert ekki eins og bróðir þinn, eða nokkur önnur mannleg sál, þú ert einstök/einstakur. Hugsaðu út í það! Þú ert eina eintakið af þér? Það undur! Að skaparinn guð, hin guðlega sál eða hvað sem þú kallar þá orku skapaði þig, bara sem þig og síðan braut hann mótið svo að enginn annar gæti verið eins og þú. Þá segja einhverjir, "en meistari hvað um klónun snýst það ekki um að gera annan mig?" og ég segi, "Já það verður nákvæmt afrit af líkama þínum, en það er ekki hægt að afrita sálina þína. Sá hluti af þér er einstakur."

Ef mannkynið á að láta af stríði, hatri, ótta, og öllum öðrum vitundarstigum sem í mörg jarðarár hafa haft stjórn á lífi þeirra, verður það að byrja á því að vita um mismuninn á sjálfum sér og öðrum. Það verður að skilja að einn getur verið múslimi, annar kristinn, en þeir geta samt verið vinir og félagar. Einn getur verið gyðingur og annar úr hópi rétttrúaðra og samt verið vinir og félagar. Þó að þeir hafa sitt hvora trúna ætti það ekki að valda hatri eða vanlíðan.

Mannkynið þarf líka að læra að elska. Margar sálir vita ekki hvað það er að elska eða vera elskaðar. Það er næring sem nærir sálina, án ástar visnar þú og deyrð. Án ástar ert þú án grunnþátta. Mannkynið þarf að læra um ást ef friður og hamingja á að ríkja á jörðinni. Það byrjar með því að ein sál, samþykkir aðra, skoðanamun, trú. Þegar það gerist, þá getur mannkynið byrjað að byggja upp í nýju samfélagi, sem er ekki að skipta sér af, hefur engar áhyggjur vegna trúar annarra, samþykkir allar sálir sama hvað þær velja að gera. Þegar þetta gerist, þá muntu sjá reiði, gremju og ótta hverfa, vegna þess að það er ótti sem er orsök allra vandamála á jörðinni í dag.

Ég er hér til að kenna um þá ást, til að hjálpa þér að finna andlega hlutann af þér, til þess að hjálpa þér að losa sálina. Ef þú velur að hlusta muntu finna breytingu innra með þér sem mun ekki bara hafa áhrif á þig heldur líka aðra. Ef þú velur að hlusta ekki, þá ert þú ekki tilbúin enn þá, en það kemur að því síðar. Vegna þess að tíðnin á jörðinni er að breytast, og koma með "nýja öld" tími endurnýjunar þar sem allt það gamla mun víkja og nýjar hugmyndir og skoðanir munu koma inn sem henta nútímanum. Hversu dásamlegt verður það þegar sá tími rennur upp!


Maitreya

 

Differences of opinion

 

Message from Maitreya - channel Margaret McElroy

Everyone has their own opinions; you do things your way according to your frequency and style. Why shouldn't others have the same right? Why do humans insist that everyone is the same? This is because they do not understand the spiritual inside. Yes, a part of you is a spiritual soul within you, but many do not know it or are not aware of that part of yourself. The creator, the great soul as many calls him, or god, created each of you as a unique person. Even those who are twins, or multiple twins, have different personalities.

That part of you is the real you, the spiritual thing inside you. You are not like your brother or any other human soul, you are unique. Think about it! You're the only copy of you? It's a marvel! That the creator, god, the divine soul, or whatever you call that energy, created you, just as you, and then He broke the mold so that no one else could be like you. Then some people say, "but master what about cloning isn't it about making another me?" and I say, "Yes it will be an exact copy of your body, but you can't copy your soul. That part of you is unique."

If humanity is to abandon war, hatred, fear, and all other levels of consciousness that for many earthly years have controlled their lives, they must begin by knowing the difference between themselves and others. It must be understood that one can be a Muslim, another a Christian, but they can still be friends and companions. One can be Jewish and another from among the Orthodox and still be friends and companions. Although they have different religions, it should not cause hatred or distress.

Humanity also needs to learn to love. Many souls do not know what it is to love or be loved. It is nourishment that nourishes the soul, without love you wither and die. Without love, you are without the basics. Mankind needs to learn about love if peace and happiness are to reign on earth. It starts with one soul, accepting another, differences of opinion, belief. When this happens, then humanity can begin to build up in a new society, which is not meddling, does not worry about the faith of others, accepts all souls no matter what they choose to do. When this happens, you will see anger, frustration and fear disappear, because it is fear that is the cause of all the problems on the planet today.

I'm here to teach about that love, to help you find the spiritual part of you, to help you free your soul. If you choose to listen, you will feel a change within you that will affect not only you but also others. If you choose not to listen, you're not ready yet, but that will come later. Because the frequency of the earth is changing and brings with it a "new age" time of renewal where all the old things will give way and new ideas and beliefs will come in to suit the present. How wonderful it will be when that time comes!


Efst á síðu

Kennsla Maitreya

Heim

 

Beint á síðu http://maitreya.co

© Jónína Þorbjörg Gunnarsdóttir netpóstur