Heim
Viska
Heilun
Meistarar
Englar
Gleði
Hugleiðslur
Draumar
Um mig

 

 

Guðspeki

10. febrúar 2010

Skilaboð frá Maitreya - miðlað af Margaret McElroy

Ég hef mörgum sinnum verið spurður út í guðspeki. Hvort ég styðji hana? Er ég partur af henni? 

Svarið við því er, „Já og nei.“ Já, vegna þess að hún er partur af mörgum trúarbrögðum í heiminum í dag, það eru þeir sem trúa því að þetta sé leiðin til þess að fræðast um hið andlega. Já, ég styð hana vegna þess að það getur verið að dyr opnist að nýjum heimi fyrir þær sálir sem eru að leita og finna guðspeki.

Nei, getur líka átt við. Það er þannig, vegna þess, að þær sálir sem vilja ekki vera tengdar guðspeki, sem finnst erfitt að skilja indverskuna og leiðir guðspekinnar, ég kem með svolítið annað fyrir þau: mjög einfalda fræðslu. Margar sálir vilja ekki vera innan kirkjunnar, félagasamtaka, trúarbragða eða andlegra hópa. Þær vilja bara þjóna á andlega sviðinu. Skrif mín eru fyrir þá. Margir hafa sagt að þeim finnist mjög erfitt að skilja guðspeki. Ég opna aðrar dyr fyrir það fólk. Margar sálir fá mikla uppörvun og andlegheit í guðspekinni. Hins vegar eru sálir sem vilja ekki vera innan þeirrar hugmyndafræði.

Ef maður er raunverulega andlegur þá er hægt að samþykkja allar hugmyndir um það andlega, og velja að meðtaka það sem maður þarf. Fyrir þá sem eru andlegir og finnst erfitt að skilja hvers vegna það eru svona mörg mismunandi sjónarhorn á því andlega, myndi ég svara með því að segja: „Það eru margar mismunandi sálir á jörðinni í dag. Sérhver sál hefur sína eigin tíðni og það er eins með andlegu orðin. Þeir hafa líka rétt á sér sem leggja stund á kristna trúfræði. Það er pláss á jörðinni fyrir allar skoðanir. Þær sálir sem eru að leita munu finna það sem hentar þeim. Það ætti að leyfa þeim að gera það."

Maitreya.

 

Theosophy

 

Messages from Maitreya - Channel Margaret McElroy

I have been asked many times about theosophy. Will I support her? Am I a part of it?
The answer to that is, "Yes and no." Yes, because it is part of many religions in the world today, there are those who believe that this is the way to learn about the spiritual. Yes, I support it because it may open a door to a new world for those souls who are seeking and finding theosophy.

The answer no, may also apply. It is so, because, those souls who do not want to be connected to theosophy, who find it difficult to understand Indian and the ways of theosophy, I bring something else for them: very simple instruction. Many souls do not want to be in church, association, religion or spiritual groups. They just want to serve on the spiritual level. My writing is for them. Many have said that they find it very difficult to understand theosophy. I open another door for those people. Many souls receive great encouragement and spirituality in theosophy. However, there are souls who do not want to be within that ideology.

If one is truly spiritual, then one can accept any idea of it spiritually, and choose to accept what one needs. For those who are spiritual and find it difficult to understand why there are so many different perspectives on the spiritual, I would answer by saying, "There are many different souls on earth today. Every soul has its own frequency, and it's the same with spiritual words. Those who practice Christian theology are also right. There is room on earth for all views. The souls who are looking will find what suits them. They should be allowed to do that."

Maitreya


Efst á síðu

Kennsla Maitreya

Heim

 

 

Beint á síðu http://maitreya.co

© Jónína Þorbjörg Gunnarsdóttir netpóstur