Heim
Viska
Heilun
Meistarar
Englar
Gleði
Hugleiðslur
Draumar
Um mig

 

 

 

Fæðing inn í nýtt hlutverk


Við fæðumst inn í nýtt hlutverk á hverju lífsskeiði í jarðneskum líkama. Þannig fæðumst við aftur og aftur sem lítil börn og þurfum að feta hefðbundin þroskastig fyrstu áranna. Skrefin til þroska eru misjafnlega stór á meðan við erum ennþá börn en eftir að unglingsárunum er náð þá eru stóru skrefin tekin í átt til aukins sjálfstæðis.  Við förum inn í ákveðin hlutverk í framhaldi af því þar sem sumir stofna sína eigin fjölskyldu mjög ungir á meðan aðrir halda áfram að feta sig áfram á eigin forsendum og því fólki sem er þeim samferða. 

Þegar fullorðins aldri er náð fæðumst við síðan inn í hvert hlutverkið á fætur öðru til þess að þroskast á því stigi sem við höfum ákveðið sem sál á leiðinni okkar. Stundum festumst við í ákveðnum hlutverkum vegna þess að óttinn heldur okkur frá því að stíga inn í breytingar.  Þá höfum við val um að biðja leiðbeinendur okkar og hjálpendur um að hjálpa okkur við það. Þegar við höfum beðið um breytingar og við stígum ekki skrefin sjálf, þá gerist eitthvað í lífinu sem veldur því að við neyðumst til þess að stíga þessi skref.  

Breytingar hafa gerst mjög hratt núna undanfarið og margir eru að uppgötva að þeir eru að fæðast inn í alveg nýtt hlutverk, óháð því á hvaða aldri þeir eru. Hvað svo sem þetta hlutverk er, eða hvernig það er tilkomið er algjörlega undir því komið hvað við höfum skapað, eða beðið alheiminn um að færa okkur.

Margir hafa verið að fletta utan af sér gömlu lögunum sem hafa safnast upp í orkulíkömum og hafa hindrað okkur í að vera meðvituð um sálarkjarnann og þau ótal hlutverk sem sálin hefur tekið að sér í jarðneskum líkama.  Það er mjög misjafnt hversu auðveldlega þetta gengur fyrir sig en eigi að síður hefur þetta gengið mjög hratt undanfarið og við erum sífellt að uppgötva meira og meira hversu megnug sálin er. Eftir því sem við flettum fleiri lögum því stoltari getum við verið af því hugrekki sem við höfum haft sem sálir í jarðneskum líkama. Hlutverkin sem við höfum tekið að okkur eru svo mörg og mismunandi og oft á tíðum eru þau ekki auðveld. Í þessum hlutverkum höfum við mjög oft verið samferða sama fólkinu (sálunum) aftur og aftur og því hafa myndast mjög sterkar tengingar við þessar sálir. Fólkið eða sálirnar sem við höfum verið samferða í gegnum lífin hafa því komið að ótal hlutverkum gagnvart hver annarri. Við höfum prófað að deila og skipta hlutverkum með ýmsum hætti. Allir vilja öðlast sem dýpstu reynsluna til þess að sálin nái ákveðnum þroska til þess að geta skilið flest þau hlutverk sem okkur býðst að taka að okkur á jörðinni. Við getum hugsað okkur þetta eins og leiksvið þar sem ákveðnir leikarar taka að sér ákveðin hlutverk, en þeir leikarar sem hafa tekið að sér dýpstu og fjölbreyttustu hlutverkin á sviðinu eru þeir leikarar sem hafa mestu reynsluna.

Það sem við höfum mörg hver verið að fást við undanfarið er að skoða hvar við höfum leikið á móti ákveðnum leikurum á sviðinu og hvernig þau hlutverk hafa farið fram. Þegar við höfum skoðað það þá klæðum við okkur úr leikbúningunum og sleppum þeim tilfinningaböndum sem tengjast þeim. Við drögum líka fram þær minningar hvað hvert leikrit færði okkur í þroska og skilningi. Engin hefur öðlast samskonar reynslu og einhver annar vegna þess að það er svo misjafnt hvernig við upplifum hlutverkin þó að við séum kannski að leika sama hlutverk og einhver annar hefur leikið þá er ekki víst að það hafi sömu áhrif. Allt fer þetta eftir því hvaða reynslu við höfum að baki og þar liggur mismunurinn, því að við erum hvert og eitt einstakar sálir með mismunandi þroska í farteskinu.

Þegar við höfum gert okkur grein fyrir að við höfum leikið leikritin áður þá vitum við að það er komin tími til að afklæðast gömlu leikbúningunum, sleppa tilfinningaböndum og þakka meðleikendum þátttökuna. Þar með uppgötvum við nýja hlið á okkur þar sem kjarni hinnar óendanlegu ástar verður meðvitaður og sá ótakmarkandi möguleiki sem sú tilfinning gefur okkur.

 

Efst á síðu

Ýmislegt

Heim

 

 

© Jónína Þorbjörg Gunnarsdóttir hafa samband